Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Olszewskiego czerpie swą wiedzę z doświadczeń związanych z prowadzeniem obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Rozumiejąc potrzeby polskiego biznesu, Kancelaria specjalizuje się w pomocy prawnej świadczonej Firmom w zakresie:

 • windykacji należności wraz z opcją zarządzania wierzytelnościami na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym,
 • prawa cywilnego,
 • prawa pracy oraz zatrudnienia,
 • postępowań sądowych w sprawach cywilnych, pracowniczych, gospodarczych i administracyjnych,
 • prawa nieruchomościami,
 • prawa budowlanego,
 • prawa kontraktowego,
 • prawa spółek handlowych,
 • prawa gospodarczego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną również Klientom Indywidualnym także w zakresie prawa spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa ubezpieczeń społecznych, gospodarczych (majątkowych, osobowych), a także prawa spółdzielczego, turystycznego, bankowego oraz prawa konsumentów.

 • SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

  W Kancelarii wdrożona została CSR - Corporate Social Responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, będąca filozofią zarządzania biznesem, polegająca na świadczeniu pomocy prawnej w sposób pozwalający odpowiedzieć na oczekiwania Zleceniodawcy z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb pracowników, lokalnej społeczności oraz otaczającego nas środowiska naturalnego.

  Do kluczowych korzyści funkcjonowania w Kancelarii społecznej odpowiedzialności biznesu należy podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej Kancelarii, wzrost konkurencyjności na rynku oraz pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników.

  Aby odpowiedzieć na oczekiwania naszych Zleceniodawców przydzielamy do realizacji poszczególnych zadań takie obsady, które pozwalają zachować równowagę pomiędzy efektywnością pracy bardziej doświadczonych prawników a oszczędnościami, jakie można uzyskać przydzielając wybrane zadania aplikantom lub asystentom prawnym.

  Szanując potrzeby naszych pracowników, szanujemy ich prawa, przestrzegamy norm etycznych w działalności naszej Kancelarii oraz regularnie i sprawiedliwie wynagradzamy naszych pracowników, pomagając im również w realizacji ich życiowych pasji. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu inspirujemy działania polegające na wspieraniu przez naszą Kancelarię lokalnych organizacji pozarządowych.

  Wśród innych korzyści funkcjonowania w Kancelarii społecznej odpowiedzialności biznesu należy minimalizacja negatywnego wpływu Kancelarii na środowisko poprzez stosowanie rozwiązań technologicznych zmniejszających zużycie energii elektrycznej, paliw, czy też efektywne i racjonalne wykorzystanie materiałów biurowych, co w ostateczności przyczynia się do redukcji kosztów mających wymierny wpływ na cenę świadczonej przez nas pomocy prawnej.

 • CELE I GŁÓWNE WARTOŚCI

  Za główny cel stawiamy sobie utrzymanie wysokiej skuteczności podejmowanych działań prawnych, odpowiedzialne i profesjonalne podejście do spraw zleconych przez Klientów oraz zadowolenie naszych Kontrahentów. Cenimy również własny rozwój możliwy poprzez aktywne dążenie do podnoszenia zawodowych kwalifikacji i jakości świadczonych usług. W przypadkach daleko wykraczających poza wiedzę prawniczą oraz dotychczasowe doświadczenie współpracujemy z doradcami podatkowymi, tłumaczami oraz rzeczoznawcami. W kontaktach z Klientem dbamy o przestrzeganie zasad etyki wykonywania zawodu radcy prawnego, uczciwości i poufności. O tym, iż cel jaki stawia sobie Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Olszewskiego jest w pełni realizowany świadczą referencje otrzymane od przedsiębiorców, z którymi najściślej współpracujemy.